Miho Tono chấp nhận làm tình nhân của gã nhân viên tín dụng